Huisregels Vinyl aon de Maos

Deze huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vinyl aon de Maos (de organisatie) en bezoekers van het evenement. Bij het betreden van de locatie van het Vinyl aon de Maos evenement ga je akkoord met de volgende regels.

1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.

2. Roken is wettelijk NIET toegestaan in het gebouw. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.

3. Vinyl aon de Maos voert een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het gebouw te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, uit het gebouw te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

4. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.

5. Het betreden van de plaats van de beurs en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

6. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

7. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

8. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept door de handhaving Maastricht.

9. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.